Fen Lisesi

Anadolu ve Fen Lisesi

 

Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz;

Dokuz Eylül Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, 2018 yılında kendisine emanet edilmiş olan Türk Gençliği’nin hizmetine girmiştir. Liselerimiz, temel insani değerler doğrultusunda, öğrenci merkezli ve sürekli kendini yenileyen bir eğitim anlayışına sahiptir. Okulumuz, Atatürk’ün benimsediği demokrasi ve barış ilkelerine bağlı olup, hümanist Thomas More’un  “Okul için değil, hayat için öğreniriz” deyişini temel alır. İnsani ve mesleki başarıyı tüm yönleriyle geliştirmek kurumumuzun en önemli hedeflerinden biridir.

Liselerimizin temel amacı, öğrenciye kendini bulma yolunda öncülük etmektir. Eğitim kadromuz, her öğrenci için ayrı bir özen ve dikkatle, çocuklarımızın öğrenme becerilerini geliştirmek kaygısıyla çalışır. Yöneticiler ve öğretmenler, çocuklarımızın okul başarısına önem verir, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlar ve onlarda öğrenme arzusunu uyandırarak entellektüel bir birikimin kapılarını açar. Etraflarını çevreleyen dünya hakkındaki sorulara cevap vermelerine imkan veren modern bir eğitim anlayışının oluşması baş amacımızdır.

Eğitim anlayışımızda, her gencin tek bir birey olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmaz. Bu gerçekten yola çıkarak her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp, her birine ayrı özen ve dikkati gösteririz. Eğitim kadromuz, hümanist, bilimsel, kültürel, dilsel, fiziksel, ahlaki ve medeni değerlerin tam ve dengeli bir biçimde öğretilmesini içeren bir eğitim anlayışı sunmaktadır.

Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri nitelikleri itibariyle farklılık gösterirler. Tercih edilmeleri öğrencilerin yönelimleri ve tercih koşullarıyla doğru orantılıdır. Yoksa her iki lise türünün de başarı endeksleri ve üniversiteye yerleşme yüzdeleri oldukça yüksektir.

Anadolu Lisesi:

Lisemiz, her öğrencinin bireysel niteliklerini göz önünde bulundurarak, onlara küresel beceriler kazandırmayı hedefler. Akademik, sanatsal ve sportif alanlarda kendi yeteneklerini keşfedebileceği ve geliştirebileceği, birden fazla dili konuşabileceği, düşüncelerini özgürce ve ölçülü bir biçimde ifade edebileceği güvenli, mutlu bir öğrenme ortamı sunmak ana hedefimizdir.

Fen Lisesi

Fen Lisemiz “Fen ve sayısal alanda yetenekli çocuklarımızın eğitim ihtiyacını daha iyi nasıl karşılarız?” düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Mantıksal,  analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanabilen, bilimsel yöntemlerle veri toplayan, toplanan verileri analiz edebilen ve değerlendirebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Deneyimli öğretmen kadrosundan oluşan fen lisemizde yoğun Fen ve Matematik programı uygulanmaktadır. Bu sayısal ders programının yanında yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca verilmektedir.

Özetle Dokuz Eylül Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri:

-İyi derecede yabancı dil bilerek mezun olur,  iş dünyası ve akademik dünyada farklarını ortaya koyarlar.

-Teknolojik imkanlar ile dört duvar arasına sıkışan geleneksel eğitim anlayışını yıkarak, her yer okul anlayışıyla öğrenciler geleceğe en iyi şekilde hazırlanır. Dijital asistanlara sahip olan lisemizde öğrenciler, daha az zaman harcayarak başarıya daha çabuk ulaşırlar.

-9. sınıftan başlayan TYT-AYT’ye hazırlık süreci 4 yıl boyunca devam eder. Bu nedenle lisemizde verilen eğitimin önemli bir parçası Üniversiteye Hazırlık Programı’na ayrılmıştır. Basılı ve dijital içerikler, yaprak testler, deneme sınavlarıyla, öğrencilerimizin kazanım eksiğini tamamlamaya dönük kişisel çalışma programıyla ek bir desteğe ihtiyaç kalmaz.

– Öğrencilerimiz eğitiminin her aşamasında rehber öğretmen desteğini alır. Kendisini iyi tanıyan uzmanlarla en doğru kariyer planlaması ve tercih sıralamasını yapan öğrenciler, üniversite hayallerini şansa bırakmazlar.

– Lisenin ilk yıllarından itibaren her öğrencinin akademik gelişimi bireysel olarak takip edilir. Sürekli gelişim anlayışını benimseyen okulumuz, öğrencilerine bireysel hedefler verir ve hedeflerine yönelik başarı grafiği takip eder.

-Tüm lise öğrencilerimiz, akademik çalışmalarının yanı sıra ilgi duydukları alanlarda kulüp çalışmalarına katılabilir,  müzik, satranç, münazara, resim, voleybol, basketbol gibi alanlarda yeteneklerini geliştirme imkânı bulabilirler.