İngilizce Eğitimi

Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji olarak İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework, References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. Derslerimiz “Tema-Bazlı”, disiplinler arası işbirliği içinde, (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Müzik, Görsel Sanatlar, Fiziksel Etkinlikler ve Eğitsel Oyunlar gibi dersler ile örtüştürülerek) ve ana dil öğrenme modelini baz alarak planlanmaktadır.

Derslerimizi öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile destekliyoruz. Hedef dilin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup, öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederler.Hedef dilin sınıf ortamının dışına çıkarılarak günlük yaşam bağlantısının kurulması amacıyla yapılan Eğitsel Etkinlikler- ‘English Drama’, ‘ Arts and Craft’ , ‘Reading Activity’ öğrencilerimize sunulmaktadır.

İngilizce bölümü olarak hedefimiz farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir. Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji ortaokulu İngilizce dersleri, konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi içeren ünite bazında konular şeklinde planlanmıştır. Buna paralel olarak da İngilizce sınavlarımız bu dört temel beceriyi esas alarak hazırlanır. Sadece bilginin ölçülmesi değil, kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme ve uygulama düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesi göz önünde bulundurulur. Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji Ortaokulu İngilizce programının amacı, öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini yükseltmek ve uluslararası ortamlarda kendilerini hem yazılı hem sözlü bir şekilde rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır. Bunu yaparken dil öğreniminin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu unutmadan ve öğrenilen dilin kültürel öğelerinin de bir genel kültür unsuru olarak öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşantılarının içine dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Okulumuz öğrencileri, Cambridge ESOL (English for Speakers for Other Languages) sınavlarına katılım göstererek İngilizce yeterliliklerini uluslararası standartlarda ölçme ve değerlendirme şansını da elde ederler. Öğrencilerimizden beklentilerimiz, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle sınıfta edindikleri dil becerilerini kullanmaları ve çeşitli projeler ve sunumlarla bu becerileri sergilemeleridir. Yabancı Diller Bölümü olarak öğrencilerin dil hâkimiyetini güçlendirmek ve yıl boyunca yapılan çalışmaların sonucunu sergilemek için diğer bölümlerde olduğu gibi Yabancı Diller Bölümünde de etkinlikler yapılır.

İngilizce Müzikaller, Cambridge Üniversitesi ESOL sınavları, JMUN, MUM, Dubbing Contest, Destination Imagination çalışmaları. TOEFL Junior (Test of English as a Foreign Language) sınavlarına hazırlık, TOEFL, IELTS sınavlarına hazırlık çalışmaları, Yabancı Kardeş Okul Projeleri. Comenius Projeleri, Yabancı kültürlerdeki özel gün ve kutlamalarla ilgili etkinlik ve canlandırmalar, İngilizce kelime yarışmaları, İngiliz eğitmenlerle ve yazarlarla ile söyleşiler, İngilizce tiyatro günleri, Quiz Showlar İngilizce bilgi yarışmaları, Yurtdışı İngilizce yaz kampları (İngiltere, Amerika, Malta, Fransa), Yurt içi ve yurt dışı yabancı dil yarışmalarına katılım.