Rehberlik

Çağdaş eğitim öğretim hizmetlerinin merkezinde yer alan rehberlik servisi, öğrencilerimizin kendini tanıması, çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi, gizil güçlerini geliştirmesine ve çevreye uyum sağlaması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Özel İzmir Dokuz Eylül Eğitim Kurumları rehberlik servisi olarak her çocuk özeldir anlayışıyla yola çıkıp bu doğrultuda çocuklarımızın ilgi, yeteneklerini birlikte keşfediyoruz ve mutlu çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Rehberlik hizmetlerinde benimsediğimiz ilkeler

• Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
• Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir.
• Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir eğitim sistemini öngörür.
• Rehberlik yardımını esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını, problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
• Rehberlik bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir.
• Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları türlü yönleri ile tanımak gerekir.
• Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.
• Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.

Okulumuzda uyguladığımız kapsamlı gelişimsel rehberlik modeli doğrultusunda okul öncesi eğitimden liseye kadar rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Öğrenciye Yönelik Hizmetler

Eğitsel rehberlik hizmetleri

• Öğrencilerin okulda ders ve alan seçmesine yardım etmek
• Öğrencilerin okul başarısını geliştirmesine yardım etmek ve başarısızlığa yol açan nedenleri belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmak
• Öğrencilerin başarı kimliği geliştirmesine yardım etmek ve çalışma motivasyonunu artırmak
• Öğrenciye verimli ders çalışma becerisi kazandırmak
• Öğrenciye okul içi ve dışı sınavlar hakkında bilgi vermek ve sınav kaygısı ile ilgili sorunları çözmesine yardım etmek
• Okuma ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri belirlemek ve uygun yardımı almalarını sağlamak
• Üstün yetenekli öğrencileri belirlemek ve ilgili alanlara yönlendirmek

Kişisel/sosyal rehberlik

• Kendini anlama ve değerlendirme
• Başkalarını anlama ve kabul etme
• Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
• Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme
• Öfkeyle başa çıkabilme
• Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
• Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
• Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme

Mesleki Rehberlik

• Öğrencileri Tanıma
• Mesleki Rehberlikte Mesleklerin İncelenmesi
• Bireyin Kişisel Nitelikleri il Mesleklerin Gerektirdiği Özellikler Arasında Bağlantı Kurma

Bireysel görüşmeler

• Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.
• Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,
• Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
• Envanter, test, vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Sınıf içi rehberlik uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Velilere sunulan rehberlik hizmeti

• Bireysel Görüşmeler
• Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri ve velilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda seminer ve sunumlar düzenliyoruz.